لطفا صبر کنید ...

فاصله‌ی بین نسلی فرزندان و والدین

فاصله بین والدین و فرزندان یکی از مسائلی است که در همه‌ی فرهنگ ها کم و بیش وجود دارد و بنظر می رسد در حال افزایش باشد. که این موضوع سلامت جامعه را در مخاطره قرار می دهد. از این رو این پدیده را باید بررسی و ریشه یابی نمود تا بتوان راهکار های کاهش فاصله بین نسلی را مشخص کرد.

یکی از مسائل اساسی در ای عصر، فاصله نسل جدید با نسل قدیم است که امکان تفاهم وگفت و گوی بین نسل ها را دشوار نموده است؛ بدین معنی که نسل جدی که نسل جدید و نسل قدیم اگر چه در کنار هم زندگی می‌کنند، اما زبان یکدیگر را متوجه نمی‌شوند. گویا هر کدام در دنیای دیگری سیر می‌کنند. این واقعیت سلامت روانی و سبک زندگی نسل جدید را تهدید می‌کند و مشکلاتی را در زمینه اشتغال، ازدواج و ادامه تحصیل آن‌ها به وجود می‌آورد.

شکاف بین نسلی در روح اجتماعی خلل به وجود می آورد و تعاملات منطقی و حرکت بخش را ناکار آمد می کند و گاه آنها را به ضد خود تبدیل می‌کند. یعنی عاملی که می تواند سعادت آفرین باشد، ممکن است حرکتی عقب گرد و ارتجاعی را در سعادت فردی و جمعی رقم زند.

این شکاف موجب اختلال در روابط ولدین و فرزندان شده است که فضای نامطلوبی در خانواده و کشمکش بین والدین و فرزندان  بوجود بیاید این کشمکش ها گاهی به مدت طولانی ادامه یافته و موجب اختلال در کارکرد خانواده می‌شود و نگرانی های متعددی را به وجود می آورد.

عوامل زمینه ساز مشکلات بین نسلی

 • جهانی شدن: رواج عواملی مانند ماهواره و اینترنت موجب شکسته شدن مرزهای ملی شده است. فرهنگ حاکم غربی گرایش دارد فرهنگ خود را به شیوه‌ ای جذاب و فریبنده برای معرفی می کند تا موجب گسستگی فرهگی شود.
 • تقابل سنت و مدرنیت: وقتی تفکر سنتی پاسخگو نباشد، در زمینه برای تفکر متقابل آماده و موجب فاصله بین نسلی می شود. دین گریزی، یحران ارزش‌ها، بحران نوجوانی، تعارض های زناشویی، شیوه های معیوب فرزند پروری، رواب معیوب والدین و فرزندان، سبک معیوب خانوادگی و وضعیت روانی والدین از جمله عواملی هستند که با فاصله بین نسلی رابطه دارند.
 • کم رنگ شدن نقش پدر در خانواده: جهانی شدن ثبات خانواده را تهدید می کند پس از مادر، پدر می تواند نقش موثری در تربیت فرزندان داشته باشد، مشروط بر اینکه پدر به نقش خود در تربیت آگاه باشد و قبول مسئولیت کند.
 • افزایش اشتغال مادران: تعداد مادران شاغل روز به روز در حال افزایش است. برخی مادران نقش نان آور خانواده را بر عهده گرفته اند؛ این موضوع عامل فاصله بین مادر و سایر اعضای خانواده می‌شود.

ضرورت پرداختن به فاصله بین نسلی

جوانان آینده سازان هر جامعه ای هستند. سلامت جامعه در گرو سلامت آنان است. سلامت بین والدین و جوانان سلامت نسل آینده و در نتیجه سلامت جامعه را در مخاطره قرار می دهد. از این رو این پدیده را باید بررسی و ریشه یابی نمود تا بتوان راهکار های کاهش فاصله بین نسلی را مشخص کرد.

خطر اساسی دیگر انتقال میراث فرهنگی از نسل قدیم به نسل جدید است شکاف بین نسلی این انتقال را با دشواری روبه رو می کند و بنابر این شکاف بین نسلی ممکن است منجر به شکاف فرهنگی شود و نوعی غربزدگی یا از خود بیگانگی را در نسل جدید به وجود آورد که منجر به بسیاری از مشکلات روانی اجتماعی مانند فرار از مدرسه، فرار از منزل، سوء مصرف مواد، افسردگی، اضطراب خودکشی و بسیاری از مشکلات دیگر شود.

فاصله‌ی بین نسلی فرزندان و والدین

نسل جوان نیاز دارد که به دنیای آنها توجه شود و حرف های آنها شنیده شود و شکاف بین نسلی کاهش یابد. نسل جوان به دنبال هویت فرهنگی خویش است اما نه زبان زور و استبداد، بلکه به زبان جوان پسند، زیبا و جذاب هستند. از این رو پژوهش در زمینه شکاف بین نسلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که هر چه زودتر به آن پرداخته شود بهتر است. لازم است به والدین هشدار داده شود که نگذارند بین آن ها و فرزندان‌شان فاصله ایجاد شود، یا اگر ایجاد شد، افزایش نیابد.

پیشینه تحقیق در ایران

درمورد روابط خانوادگی و موضوعات مرتبط با آن شامل روابط درون خانواده، ویژگی های درونی خانواده، ساختار خانواده، روابط بین نسلی، تفاهم والدین و فرزندان، ساختار قدرت در خانواده، جوانان و روابط خانوادگی، شکاف نسلی یا تفاوت نسلی، روابط نسلی در ایران امروز، روانشناسی رابطه نوجوانان با خانواده، تحول در نگرش به زندگی در دو نسل و دیگر موضوعات مربوط به روابط خانوادگی تحقیقات و مطالعات نسبتا زیادی در خارج و داخل کشور انجام شده است.

آدمی در هر برهه از زمان، متناسب با مسائل و مشکلات آن نیاز ها و گرایش‌های خاص خود را دارد و جوان نیز از این ویژگی ها مستثنی نیست. بنابراین همگام با تحولات اجتماعی، سیاسی و پیشرفت علم و تکنولوژی، فرصت ها و فراغت ها و سرگرمی ها متفاوت خواهد بود.

مواردی مانند از خود بیگانگی، گسست عاطفی در زمینه سازی گسست فکری، اشتغال روز افزون والدین، بلوغ دشوار و نوجوانی پر رنج، فقر فرهنگی، نبود هویت اجتماعی، نفوذ فرهنگ بیگانه، ناتوانی از همدلی با نسل آینده و در نهایت، نبود الزام معنوی را می‌توان به عنوان عوامل فاصله میان نسل ها اشاره کرد.

برای نمونه، یکی از عواملی که امروزه خانواده ها دچار آن شده اند، اشتغال فراوان والدین و یا چند شغلی بودن پدر است که پدران به خاطر عدم تعادل اقتصادی در زندگی باید تا نصفه شب در خارج از خانه برای جبران کسری هزینه های زندگی به سر ببرند و مادران زیادی برای کمک خرجی به سراغ شغل های بیرون از خانه می روند که باعث ارتباط کمتر والدین با فرزندان و کاهش ظرفیت های روحی و روانی مناسب با فرزندان و مشکلات آنان می شود، که میتوان این را از عوامل تهدید نسلی محسوب کرد.

علاوه بر این، بسیاری دیگر از موارد را می توان اشاره کرد که هر یک به تناسب زمان و مکان از عوامل تأثیرگذار فاصله میان نسل‌ها است؛ عدم ارتباط دقیق و شفاف بین فضای معنایی دو نسل، دگرگونی و تغییر در آرمان‌ها و اهداف، تغییرات در مجموعه‌های به هم پیوسته مفاهیم یک جامعه، گوناگون در ظواهر، آرایش مو و صورت، شیوه سخن گفتن و میزان انتظارات نسل‌ها از یکدیگر، از جمله این موارد را شامل می شود.

هر یک از این عوامل می تواند در ابهام تعیین جایگاه اجتماعی جوانان و منزلت اجتماعی روشن برای آنان زمینه های تولید خرده فرهنگی را فراهم آورد که شاید سر منشأ بی تفاوتی شده و در نهایت، در ایجاد این فاصله مؤثر باشد.

نسل در جمعیت شناسی، نسل به گروهی از افراد اطلاق می شود که مرحله ای از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند،گروهی که در یک زمان فارق التحصیل می‌شوند یا گروهی که در زمانی بالنسبه نزدیک به دنیا آمده یا ازدواج کرده اند. شکافِ نسلی، یک موقعیت بسیار استثنایی و ویژه است، با وجود این که نوعی وضعیت خاص استقرار نسل ها میباشد،ولی احتمال موقعیتی بحرانی هم به لحاظ تجربی و هم مساله ای به لحاظ نظری است.

در چنین وضعیتی، دونسل از یکدیگر منفک و جدا می شوند، بین آنها یک شکاف بسیار اساسی اتفاق میافتد و پیوستگی در رابطه آنها بسیار کم می شود.در این وضعیت، گسست نسلی محصول همین بی ارتباطی است. تفاوت نسلی تفاوت نسلی، مفهوم عامی است که به عدم انطباق فرهنگی بین دونسل متوالی یا به میزان گسستگی و تداوم فرهنگ یک جامعه از نسلی به نسل دیگر گفته می‌شود. تفاوت نسلی معطوف به یک واقعیت بیرونی و نوع خاصی از رابطه بین نسل های متفاوت است.

در واقع معطوف به رابطه خاص ایجاد شده ،وضعیت خاص در تجربیات ،امیال ،حساسیت ها و غیره می باشد. فاصله نسلی فاصله نسلی معمول به تفاوت ارزش ها و هنجارهای خانواده و فرزندان اطلاق می شود، به بیان دیگر، فاصله نسلی به اختلافات مهم بین دونسل در تجربه، ارزش ها و هنجارها و به طور کلی به اختلاف و شکاف فرهنگی قابل توجه بین دو نسل گفته می‌شود. فرهنگ آکسفورد، فاصله نسلی را اختلاف درنگرش یا نبودن تفاهم و درک متقابل بین جوانان و افراد مسن تعریف می‌کند.

روشن است که هرچه شکاف نسلی وسیع تر و عمیق تر باشد، امکان فهم و درک هر نسل از نسل دیگر مشکل تر و درک و فاهم بین آنها کمتر می شود، همان طوری که افراد متعلق به دو فرهنگ مختلف نمی توانند معنا و مفهوم افکار واعمال و رفتار همدیگر را براحتی درک کنند عامل اصلی فاصله نسلی تغییرات مهم اجتماعی است.

شش مبنای اصلی در ارتباط بین والدین و فرزندان

 • نگرش
 • دلبستگی
 • همدلی
 • ابراز عواطف مثبت
 • ارتباط غیر کلامی
 • پذیرش غیر مشروط
فاصله‌ی بین نسلی فرزندان و والدین

راهکارهای مربوط به کاهش فاصله بین نسلی

رویکرد علمی مناسب در این زمینه باید در سه بعد نظری، پژوهشی و کاربردی بطور هماهنگ پیش برود. در این بخش به راهکار ‌های کاربردی برای کاهش فاصله بین نسلی اشاره می‌شود.

رابطه با خود

ابتدا سعی کنید با اندیشه های منفی درباره خود آشنا شوید. سپس تلاش کنید اندیشه های منفی درباره خود را از خود دور کنید کنید. در مرحله بعد تلاش کنید تلقین به نفس مثبت داشته باشد. به جای اندیشه های منفی اندیشه های مثبتی درباره خود داشته باشید.

مراقبت از ذهن

به جای گیر دادن به دیگران، بهتر است هر کس مراقبت از ذهن خود را به عهده بگیرد. اجازه ندهید اندیشه های منفی از طریق کتاب، نوار، روزنامه، فیلم و رفت و آمد های منفی وارد ذهنتان شود. تلاش کنید ذهن خود را از اندیشه های منفی پاک کنید.

رابطه با خداوند

رابطه با خداوند به عنوان محور هستی و آفرینش، به عنوان برترین نیرو و پایدارترین تکیه گاه و نیرومند‌‌‌‌‌‌‌‌ترین پشتیبان انسان، بیشترین نقش را ارتقاء روحیه انسان دارد. آیا احساس نزدیکی با خداوند می کنید؟ تلاش کنید با خداوند ارتباط برقرار کنید. خود را برای ارتباط آماده و زمینه های ارتباط را فراهم کنید. خدا را بخوانید مطمئن باشید که خداوند صدای شما را می‌شنود.

فوراً منتظر جواب نباشید. خواستن را ادامه دهید، هرگز با خداوند قهر نکنید. سعی کنید تصویر مثبتی از خداوند در ذهن داشته باشید. خداوند از رگ گردن به شما نزدیک تر است. رمز آرامش شما، داشتن رابطه با خداوند و تویت آن است.

رابطه با همسر

یکی دیگر از رمز های موفقیت در تربیت فرزند ، هماهنگی پدر و مادر باهم است. ناهماهنگی و تضاد آن‌ها، موجب تضاد های روانی و مشکلات تحصیلی فرزند می‌شود. همسر نزدیک‌ترین فرد در زندگی هر کس است. شناخت همسر، آشنایی با ویژگی های شخصیتی او و تلاش برای ایجاد آرامش در خانواد، زمینه تربیت مناسب است. از مقایسه کردن خود با دیگران خودداری کنید.

رابطه با فرزند

برای اینکه در رابطه با فرزند خود موفق باشید، به زبان آن‌ها توجه کنید. با زبان خودشان با آن‌ها حرف بزنید. برای ارتباط با نوجوانان بهتر است با بلوغ دوره نوجوانی آشنا باشید. در دوران بلوغ، بحران های نوجوانی تا حدودی طبیعی است. این بحران ها ممکن است حدود دو سال طول بکشد. با صبر و حوصله و ارتباط مناسب با نوجوانان به آن‌ها کمک کنید تا بحران نوجوانی را پشت سر بگذارند.

مشاوره

عصر ما، عصر مشاوره تخصصی است. مشاوران دلسوز و متعهد را شناسایی کنید و از امکانات مشاوره برای خود، همسر و فرزندان استفاده کنید. مشاوره به شما کمک خواهد کرد تا مشکلات را ارزیابی کرده و راه حل های مناسب را آزمایش کنید. مشاوره نوعی کمک فردی برای شما در مسائل زندگی به شمار میرود.

پیشگیری

هدف از پیشگیری اقداماتی است که موجب جلوگیری از فاصله بین نسلی شود.

 • آموزش قبل از ازدواج: این آموزش های می‌تواند تا حدودی از بروز فاصله بین نسلی جلوگیری کند. هدف از آموزش قبل از ازدواج، افزایش سطح آگاهی زوج ها، در زمینه خودشناسی،ازدواج و روابط مطلوب با همسر است. جدی گرفتن آموزش های قبل از ازدواج، گامی موثر در زمینه پیشیری از فاصله بین نسلی است.
 • بررسی وضعیت روانی والدین: اعتیاد، افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیتی و سایر اختلالات روانی موجب می‌شوند که فرزندان از والدین فاصله بگیرند. بنابران باید به ئالدین آموزش داد که متوجه وضعیت روانی خود باشد.
 • کاهش فاصله قبین زن و شوهر: زن و شوهر باید به فاصله بین خود توجه کنند. و این نکته را مد نظر داشته باشند که فاصله به تدریج به وجود می آید. اگر زن و شوهر با مشاور همکاری نمایند، این فاصله می‌تواند به تدریج کاهش یابد.
 • کاهش فاصله بین پدر و فرزند: قبا توجه به مشغله پدر، حضور کم پدر در منزل و مشکلات ناشی اززندگی صنعتی، یکی از پدیده های شکاف بین نسلی است. شیوه تربیتی سنتی ممکن است در بسیاری از خانواده ها پاسخگوینیاز های روانی فرزندان نباشد.
فاصله-بین-نسلی-1200x675.jpg
5 مرداد, 1401

فاصله‌ی بین نسلی فرزندان و والدین

فاصله بین والدین و فرزندان یکی از مسائلی است که در همه‌ی فرهنگ ها کم و بیش وجود دارد و بنظر می رسد در حال افزایش باشد. که این موضوع سلامت جامعه را در مخاطره قرار می دهد. از این رو این پدیده را باید بررسی و ریشه یابی نمود تا بتوان راهکار های کاهش فاصله بین نسلی را مشخص کرد.

یکی از مسائل اساسی در ای عصر، فاصله نسل جدید با نسل قدیم است که امکان تفاهم وگفت و گوی بین نسل ها را دشوار نموده است؛ بدین معنی که نسل جدی که نسل جدید و نسل قدیم اگر چه در کنار هم زندگی می‌کنند، اما زبان یکدیگر را متوجه نمی‌شوند. گویا هر کدام در دنیای دیگری سیر می‌کنند. این واقعیت سلامت روانی و سبک زندگی نسل جدید را تهدید می‌کند و مشکلاتی را در زمینه اشتغال، ازدواج و ادامه تحصیل آن‌ها به وجود می‌آورد.

شکاف بین نسلی در روح اجتماعی خلل به وجود می آورد و تعاملات منطقی و حرکت بخش را ناکار آمد می کند و گاه آنها را به ضد خود تبدیل می‌کند. یعنی عاملی که می تواند سعادت آفرین باشد، ممکن است حرکتی عقب گرد و ارتجاعی را در سعادت فردی و جمعی رقم زند.

این شکاف موجب اختلال در روابط ولدین و فرزندان شده است که فضای نامطلوبی در خانواده و کشمکش بین والدین و فرزندان  بوجود بیاید این کشمکش ها گاهی به مدت طولانی ادامه یافته و موجب اختلال در کارکرد خانواده می‌شود و نگرانی های متعددی را به وجود می آورد.

عوامل زمینه ساز مشکلات بین نسلی

 • جهانی شدن: رواج عواملی مانند ماهواره و اینترنت موجب شکسته شدن مرزهای ملی شده است. فرهنگ حاکم غربی گرایش دارد فرهنگ خود را به شیوه‌ ای جذاب و فریبنده برای معرفی می کند تا موجب گسستگی فرهگی شود.
 • تقابل سنت و مدرنیت: وقتی تفکر سنتی پاسخگو نباشد، در زمینه برای تفکر متقابل آماده و موجب فاصله بین نسلی می شود. دین گریزی، یحران ارزش‌ها، بحران نوجوانی، تعارض های زناشویی، شیوه های معیوب فرزند پروری، رواب معیوب والدین و فرزندان، سبک معیوب خانوادگی و وضعیت روانی والدین از جمله عواملی هستند که با فاصله بین نسلی رابطه دارند.
 • کم رنگ شدن نقش پدر در خانواده: جهانی شدن ثبات خانواده را تهدید می کند پس از مادر، پدر می تواند نقش موثری در تربیت فرزندان داشته باشد، مشروط بر اینکه پدر به نقش خود در تربیت آگاه باشد و قبول مسئولیت کند.
 • افزایش اشتغال مادران: تعداد مادران شاغل روز به روز در حال افزایش است. برخی مادران نقش نان آور خانواده را بر عهده گرفته اند؛ این موضوع عامل فاصله بین مادر و سایر اعضای خانواده می‌شود.

ضرورت پرداختن به فاصله بین نسلی

جوانان آینده سازان هر جامعه ای هستند. سلامت جامعه در گرو سلامت آنان است. سلامت بین والدین و جوانان سلامت نسل آینده و در نتیجه سلامت جامعه را در مخاطره قرار می دهد. از این رو این پدیده را باید بررسی و ریشه یابی نمود تا بتوان راهکار های کاهش فاصله بین نسلی را مشخص کرد.

خطر اساسی دیگر انتقال میراث فرهنگی از نسل قدیم به نسل جدید است شکاف بین نسلی این انتقال را با دشواری روبه رو می کند و بنابر این شکاف بین نسلی ممکن است منجر به شکاف فرهنگی شود و نوعی غربزدگی یا از خود بیگانگی را در نسل جدید به وجود آورد که منجر به بسیاری از مشکلات روانی اجتماعی مانند فرار از مدرسه، فرار از منزل، سوء مصرف مواد، افسردگی، اضطراب خودکشی و بسیاری از مشکلات دیگر شود.

فاصله‌ی بین نسلی فرزندان و والدین

نسل جوان نیاز دارد که به دنیای آنها توجه شود و حرف های آنها شنیده شود و شکاف بین نسلی کاهش یابد. نسل جوان به دنبال هویت فرهنگی خویش است اما نه زبان زور و استبداد، بلکه به زبان جوان پسند، زیبا و جذاب هستند. از این رو پژوهش در زمینه شکاف بین نسلی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که هر چه زودتر به آن پرداخته شود بهتر است. لازم است به والدین هشدار داده شود که نگذارند بین آن ها و فرزندان‌شان فاصله ایجاد شود، یا اگر ایجاد شد، افزایش نیابد.

پیشینه تحقیق در ایران

درمورد روابط خانوادگی و موضوعات مرتبط با آن شامل روابط درون خانواده، ویژگی های درونی خانواده، ساختار خانواده، روابط بین نسلی، تفاهم والدین و فرزندان، ساختار قدرت در خانواده، جوانان و روابط خانوادگی، شکاف نسلی یا تفاوت نسلی، روابط نسلی در ایران امروز، روانشناسی رابطه نوجوانان با خانواده، تحول در نگرش به زندگی در دو نسل و دیگر موضوعات مربوط به روابط خانوادگی تحقیقات و مطالعات نسبتا زیادی در خارج و داخل کشور انجام شده است.

آدمی در هر برهه از زمان، متناسب با مسائل و مشکلات آن نیاز ها و گرایش‌های خاص خود را دارد و جوان نیز از این ویژگی ها مستثنی نیست. بنابراین همگام با تحولات اجتماعی، سیاسی و پیشرفت علم و تکنولوژی، فرصت ها و فراغت ها و سرگرمی ها متفاوت خواهد بود.

مواردی مانند از خود بیگانگی، گسست عاطفی در زمینه سازی گسست فکری، اشتغال روز افزون والدین، بلوغ دشوار و نوجوانی پر رنج، فقر فرهنگی، نبود هویت اجتماعی، نفوذ فرهنگ بیگانه، ناتوانی از همدلی با نسل آینده و در نهایت، نبود الزام معنوی را می‌توان به عنوان عوامل فاصله میان نسل ها اشاره کرد.

برای نمونه، یکی از عواملی که امروزه خانواده ها دچار آن شده اند، اشتغال فراوان والدین و یا چند شغلی بودن پدر است که پدران به خاطر عدم تعادل اقتصادی در زندگی باید تا نصفه شب در خارج از خانه برای جبران کسری هزینه های زندگی به سر ببرند و مادران زیادی برای کمک خرجی به سراغ شغل های بیرون از خانه می روند که باعث ارتباط کمتر والدین با فرزندان و کاهش ظرفیت های روحی و روانی مناسب با فرزندان و مشکلات آنان می شود، که میتوان این را از عوامل تهدید نسلی محسوب کرد.

علاوه بر این، بسیاری دیگر از موارد را می توان اشاره کرد که هر یک به تناسب زمان و مکان از عوامل تأثیرگذار فاصله میان نسل‌ها است؛ عدم ارتباط دقیق و شفاف بین فضای معنایی دو نسل، دگرگونی و تغییر در آرمان‌ها و اهداف، تغییرات در مجموعه‌های به هم پیوسته مفاهیم یک جامعه، گوناگون در ظواهر، آرایش مو و صورت، شیوه سخن گفتن و میزان انتظارات نسل‌ها از یکدیگر، از جمله این موارد را شامل می شود.

هر یک از این عوامل می تواند در ابهام تعیین جایگاه اجتماعی جوانان و منزلت اجتماعی روشن برای آنان زمینه های تولید خرده فرهنگی را فراهم آورد که شاید سر منشأ بی تفاوتی شده و در نهایت، در ایجاد این فاصله مؤثر باشد.

نسل در جمعیت شناسی، نسل به گروهی از افراد اطلاق می شود که مرحله ای از حیات را با یکدیگر آغاز کرده یا پایان داده باشند،گروهی که در یک زمان فارق التحصیل می‌شوند یا گروهی که در زمانی بالنسبه نزدیک به دنیا آمده یا ازدواج کرده اند. شکافِ نسلی، یک موقعیت بسیار استثنایی و ویژه است، با وجود این که نوعی وضعیت خاص استقرار نسل ها میباشد،ولی احتمال موقعیتی بحرانی هم به لحاظ تجربی و هم مساله ای به لحاظ نظری است.

در چنین وضعیتی، دونسل از یکدیگر منفک و جدا می شوند، بین آنها یک شکاف بسیار اساسی اتفاق میافتد و پیوستگی در رابطه آنها بسیار کم می شود.در این وضعیت، گسست نسلی محصول همین بی ارتباطی است. تفاوت نسلی تفاوت نسلی، مفهوم عامی است که به عدم انطباق فرهنگی بین دونسل متوالی یا به میزان گسستگی و تداوم فرهنگ یک جامعه از نسلی به نسل دیگر گفته می‌شود. تفاوت نسلی معطوف به یک واقعیت بیرونی و نوع خاصی از رابطه بین نسل های متفاوت است.

در واقع معطوف به رابطه خاص ایجاد شده ،وضعیت خاص در تجربیات ،امیال ،حساسیت ها و غیره می باشد. فاصله نسلی فاصله نسلی معمول به تفاوت ارزش ها و هنجارهای خانواده و فرزندان اطلاق می شود، به بیان دیگر، فاصله نسلی به اختلافات مهم بین دونسل در تجربه، ارزش ها و هنجارها و به طور کلی به اختلاف و شکاف فرهنگی قابل توجه بین دو نسل گفته می‌شود. فرهنگ آکسفورد، فاصله نسلی را اختلاف درنگرش یا نبودن تفاهم و درک متقابل بین جوانان و افراد مسن تعریف می‌کند.

روشن است که هرچه شکاف نسلی وسیع تر و عمیق تر باشد، امکان فهم و درک هر نسل از نسل دیگر مشکل تر و درک و فاهم بین آنها کمتر می شود، همان طوری که افراد متعلق به دو فرهنگ مختلف نمی توانند معنا و مفهوم افکار واعمال و رفتار همدیگر را براحتی درک کنند عامل اصلی فاصله نسلی تغییرات مهم اجتماعی است.

شش مبنای اصلی در ارتباط بین والدین و فرزندان

 • نگرش
 • دلبستگی
 • همدلی
 • ابراز عواطف مثبت
 • ارتباط غیر کلامی
 • پذیرش غیر مشروط
فاصله‌ی بین نسلی فرزندان و والدین

راهکارهای مربوط به کاهش فاصله بین نسلی

رویکرد علمی مناسب در این زمینه باید در سه بعد نظری، پژوهشی و کاربردی بطور هماهنگ پیش برود. در این بخش به راهکار ‌های کاربردی برای کاهش فاصله بین نسلی اشاره می‌شود.

رابطه با خود

ابتدا سعی کنید با اندیشه های منفی درباره خود آشنا شوید. سپس تلاش کنید اندیشه های منفی درباره خود را از خود دور کنید کنید. در مرحله بعد تلاش کنید تلقین به نفس مثبت داشته باشد. به جای اندیشه های منفی اندیشه های مثبتی درباره خود داشته باشید.

مراقبت از ذهن

به جای گیر دادن به دیگران، بهتر است هر کس مراقبت از ذهن خود را به عهده بگیرد. اجازه ندهید اندیشه های منفی از طریق کتاب، نوار، روزنامه، فیلم و رفت و آمد های منفی وارد ذهنتان شود. تلاش کنید ذهن خود را از اندیشه های منفی پاک کنید.

رابطه با خداوند

رابطه با خداوند به عنوان محور هستی و آفرینش، به عنوان برترین نیرو و پایدارترین تکیه گاه و نیرومند‌‌‌‌‌‌‌‌ترین پشتیبان انسان، بیشترین نقش را ارتقاء روحیه انسان دارد. آیا احساس نزدیکی با خداوند می کنید؟ تلاش کنید با خداوند ارتباط برقرار کنید. خود را برای ارتباط آماده و زمینه های ارتباط را فراهم کنید. خدا را بخوانید مطمئن باشید که خداوند صدای شما را می‌شنود.

فوراً منتظر جواب نباشید. خواستن را ادامه دهید، هرگز با خداوند قهر نکنید. سعی کنید تصویر مثبتی از خداوند در ذهن داشته باشید. خداوند از رگ گردن به شما نزدیک تر است. رمز آرامش شما، داشتن رابطه با خداوند و تویت آن است.

رابطه با همسر

یکی دیگر از رمز های موفقیت در تربیت فرزند ، هماهنگی پدر و مادر باهم است. ناهماهنگی و تضاد آن‌ها، موجب تضاد های روانی و مشکلات تحصیلی فرزند می‌شود. همسر نزدیک‌ترین فرد در زندگی هر کس است. شناخت همسر، آشنایی با ویژگی های شخصیتی او و تلاش برای ایجاد آرامش در خانواد، زمینه تربیت مناسب است. از مقایسه کردن خود با دیگران خودداری کنید.

رابطه با فرزند

برای اینکه در رابطه با فرزند خود موفق باشید، به زبان آن‌ها توجه کنید. با زبان خودشان با آن‌ها حرف بزنید. برای ارتباط با نوجوانان بهتر است با بلوغ دوره نوجوانی آشنا باشید. در دوران بلوغ، بحران های نوجوانی تا حدودی طبیعی است. این بحران ها ممکن است حدود دو سال طول بکشد. با صبر و حوصله و ارتباط مناسب با نوجوانان به آن‌ها کمک کنید تا بحران نوجوانی را پشت سر بگذارند.

مشاوره

عصر ما، عصر مشاوره تخصصی است. مشاوران دلسوز و متعهد را شناسایی کنید و از امکانات مشاوره برای خود، همسر و فرزندان استفاده کنید. مشاوره به شما کمک خواهد کرد تا مشکلات را ارزیابی کرده و راه حل های مناسب را آزمایش کنید. مشاوره نوعی کمک فردی برای شما در مسائل زندگی به شمار میرود.

پیشگیری

هدف از پیشگیری اقداماتی است که موجب جلوگیری از فاصله بین نسلی شود.

 • آموزش قبل از ازدواج: این آموزش های می‌تواند تا حدودی از بروز فاصله بین نسلی جلوگیری کند. هدف از آموزش قبل از ازدواج، افزایش سطح آگاهی زوج ها، در زمینه خودشناسی،ازدواج و روابط مطلوب با همسر است. جدی گرفتن آموزش های قبل از ازدواج، گامی موثر در زمینه پیشیری از فاصله بین نسلی است.
 • بررسی وضعیت روانی والدین: اعتیاد، افسردگی، اضطراب، اختلالات شخصیتی و سایر اختلالات روانی موجب می‌شوند که فرزندان از والدین فاصله بگیرند. بنابران باید به ئالدین آموزش داد که متوجه وضعیت روانی خود باشد.
 • کاهش فاصله قبین زن و شوهر: زن و شوهر باید به فاصله بین خود توجه کنند. و این نکته را مد نظر داشته باشند که فاصله به تدریج به وجود می آید. اگر زن و شوهر با مشاور همکاری نمایند، این فاصله می‌تواند به تدریج کاهش یابد.
 • کاهش فاصله بین پدر و فرزند: قبا توجه به مشغله پدر، حضور کم پدر در منزل و مشکلات ناشی اززندگی صنعتی، یکی از پدیده های شکاف بین نسلی است. شیوه تربیتی سنتی ممکن است در بسیاری از خانواده ها پاسخگوینیاز های روانی فرزندان نباشد.

j-tvckn-1200x675.jpg
22 اردیبهشت, 1401

نکاتی برای والدین تک فرزند

سال هاست که تعداد والدین تک فرزند رو به افزایش است زیرا:

 • تامین هزینه خانواده های پر جمعیت، دشوارتر است.
 • والدین به راحتی می توانند تربیت فرزند خود را تحت کنترل داشته باشند.
 • همه درباره جمعیت نگرانند.
 • برخی از والدین مایل نیستند با مشکلاتی که ممکن است میان فرزندان ایجاد شود، رو به رو شوند. آنان از پیچیده شدن مسائل خانوادگی که بر اثر چند فرزندی پدید می آید، اجتناب می ورزند.
 • برخی از والدین احساس می کنند که فرزند کمتر، آرامش زندگی خانوادگی را بیشتر خواهد کرد.
 • برخی از افراد در سنین بالا ازدواج می کنند، لذا فرصتی برای داشتن چند فرزند ندارند.
 • برخی از والدین یک فرزند را کافی می دانند.
 • برخی از زوج ها پیش از آن که فرزند دومی داشته باشند، از یکدیگر جدا می شوند.
 • باور نخست: چند فرزندی بسیار دشوارتر از تک فرزندی است. اما واقعیت بر خلاف این باور است. تک فرزندی بسیار مشکل تر از چند فرزندی است زیرا والدین فقط یک فرصت غیر قابل تکرار برای تربیت فرزند خود دارند، لذا باید این موضوع را جدی تلقی کنند. آنها می خواهند حداکثر تلاش خود را برای دوری جستن از هر نوع اشتباه جبران ناپذیر به کار گیرند. تک فرزند داشتن می تواند فشار زیادی را روی والدین وارد کند.
 • باور دوم: تک فرزندی بسیار ساده تر از چند فرزندی است. اگر چه اختلافاتی که میان خواهران و برادران در یک خانواده چند فرزندی پدید می آید، در خانواده های تک فرزند وجود ندارد و تامین هزینه تک فرزند سهل تر است و زمان مورد نیاز برای هدایت و راهنمایی آنها نیز کمتر خواهد بود، اما همین شرایط می توانند مشکلات روانی ویژه ای پدید اورند. والدین نسبت به تک فرزند خود، به شدت احساس وابستگی می کنند و در برخورد با او حساس تر می شوند. دوری از تک فرزند خیلی دشوار است و همین موجب به خطر افتادن استقلال کودک می شود. تک فرزندی می تواند روابطی پیچیده را بین والدین و فرزند مطرح سازد، هر چند این حالت نیز همچون چن فرزندی، شمشیری دو لبه است که نقاط قوت و ضعف گوناگون دارد.

برخی از نقاط قوت آن عبارت اند از:

 • میتوان تمام توجه خود را به یک فرزند معطوف ساخت، نه این که آن را میان فرزندان متعدد تقسیم کرد.
 • می توان صمیمیتی عمیق بین والدین و فرزندان برقرار ساخت.
 • می توان شرایطی ایجاد کرد که کودک فارغ از مزاحمت دیگران از زندگی خود لذت ببرد.

برخی از نقاط ضعف تک فرزندی:

 • چشم پوشی بر رفتارهای ناپسندکودک، و توجه پیوسته و بیش از اندازه به او.
 • وابستگی شدید عاطفی که مانع از استقلال شخصیت کودک می شود.
 • تحمل دوری و جدایی والدین و کودک از هم دشوار می باشد.
 • وابستگی شدید تک فرزند به والدین مانعی در راه دوست یابی او خواهد شد.

مشکلات عمده ای که باید تک فرزند و والدین او آنها را حل کنند، عبارتند از:

 • ایجاد احساس هویتی مستقل از هویت و شخصیت والدین.
 • دوری از والدین.
 • محدود ساختن مسئولیت والدین و تقویت مسئولیت پذیری در تک فرزند.
 • رابطه متقابل باید تقویت پیداکند و بصورت یکطرفه نباشد.
 • ایجاد استقلال اجتماعی در رابطه بین والدین و تک فرزند.
 • شایسته بودن تلاش برای شبیه شدن به والدین
نکاتی برای والدین تک فرزند

سه عامل مهم در تشویق کودکان برای شبیه شدن به والدین وجود دارد:

1. کودکان کم سن و سال، ناخودآگاه، از والدین خود تقلید می کنند. نحوه ارزیابی والدین از خودشان (رضایت یا نارضایتی از خود)، نحوه برخورد والدین با دیگران (تحمل یا تحمل نکردن دیگران) و نحوه برخورد آنها با جهان پیرامون (خوش بینی یا بد بینی) ناخودآگاه بر فرزندان تاثیر می گذارد. کودکان دوست دارند باورها، رفتارها و طرز تلقی های خود را با والدین خود تطبیق دهند.

2.کودکان بزرگ تر، آگاهانه تر می توانند از والدین خود تقلید کنند. تحسین کردن، بروز چنین رفتاری را در کودکان شدت می بخشد. برای مثال، کودکی خردسال سخنان والدین خود را طوطی وار تکرار می کند تا احساس خوشایندی را در خود و خانواده اش به وجود آورد.

عواملی که برشمردیم، کودکان را تشویق می کند تا مانند والدین خود شوند. این عوامل بر کودکان خانواده های تک فرزند بسیار قوی تر عمل می کند. این قبیل کودکان، معمولاً نسبت به کودکان خانواده های تک فرزند بسیار قوی تر عمل می کند. این قبیل کودکان خانواده های چند فرزند، کمتر احساس آزادی می کنند و به معنای دیگر بیشتر از والدین خود تقلید می کنند زیرا فرزند دیگری در خانواده وجود ندارد که:

 • نحوه ارتباط با والدین را برای درک تنوع رفتار با والدین متفاوت باشد و بدین طریق گزینه ها بیشتری را در زمینه روابط والدین فرزندان ایجاد کند. کودکان خانواده های تک فرزند، اغلب در دنیای بزرگسالان متولد می شوند و رشد می کنند.
 1. نقطه های قوت تقلید از والدین تقویت سنت های خانوادگی

کودکان خانواده های تک فرزند، تمایل زیادی دارند که شبیه والدین خود باشند. که این گزینه فایده های زیادی دارد مانند تقویت اعتماد به نفس، برقراری ارتباط نزدیک و مطلوب با والدین و برخورداری از روحیه انتقاد پذیری دارد.

2. خطرهای شباهت به والدین زیر فشار قرار گرفتن از سوی والدین: تک فرزندان والدین خود را چون خواهر و برادر خود می دانند در این خانواده ها والدین فقط قوانین خانوادگی را تعیین می کنند بلکه تنها همدم فرزندشان هستند. یکی از مشکلات تک فرزندان، این است که والدین شان تنها همدم آنان در محیط خانه هستند برای همین تمام تلاششان بر این مبنا است که رضایت والدین خود را جلب کنند.

کودکانی که تک فرزند هستند، به سختی قادرند رفتاری متفاوت از والدین خود داشته باشند لذا سن بلوغ برای این کودکان بسیار دردناک است زیرا احساس مستقل بودن در سنین بلوغ تقویت می شود و برای آنها بسیار دشوار است:

 • علیه رفتار دوران کودکی خود عصیان کنند.
 • از جلب رضایت والدین و اطاعت از آنها سر پیچی کنند.
 • شخصیتی داشته باشند که والدین شان را آزرده می سازد.
 • آزادی بیشتری را طالب شوند که والدین حاضر نیستند به آنها اعطا کنند.

تقلید کودکان تک فرزند از والدین خود، انگیزه ای بسیار قدرتمند است، از این رو والدین باید به این موضوع توجه کرده و بکوشند که فشار وارده بر فرزندشان را کاهش دهند . پیشنهادهایی که در این زمینه داده می شود:

 • اگر فرزندتان بیش از حد از شما تقلید می کند او را تحسین نکنید.
 • هیچ گاه شخصیت فرزندتان را خرد نکنید.
نکاتی برای والدین تک فرزند
 1. به استقلال فرزندتان احترام بگذارید.
 2. نداشتن خواهر و برادر مزایای تک فرزند بودن در خانه

کودک تک فرزند در خانواده ای رشد می کند که افراد بزرگسال در آن حضور دارند و کودکی نیست که بتواند با او ارتباط برقرار کند. کودکانی که در خانواده ی تک فرزند زندگی می کنند، احساس امنیت و اعتماد به نفس زیادی دارند.

 1. خطرهای نداشتن خواهر و برادر بلوغ دیررس

یکی از معایب تک فرزند بودن، تاثیر آن بر مراحل رشد کودک دارد کودکان کسی را ندارد.

الهام شهریاری


دروغ-1200x675.jpg
1 اردیبهشت, 1401

چه مسائلی را نباید در ازدواج پنهان کرد؟

دروغ و پنهان کاری در ازدواج

دروغ و پنهان کاری در ازدواج همیشه مشکل ساز بوده و تاثیرات منفی را بر روابط زوجین وارد می کند . زمانی که زن و مرد با هم ازدواج می کنند هر کدام از آنها توقع دارند که زندگی خود را با صداقت شروع کنند و مسائل مهم و تاثیر گذار در گذشته و آینده را  از یکدیگر مخفی نکنند در این میان دروغگویی و پنهان کاری آرامش زندگی شان را از بین می برد.

در بعضی از موارد زوجین گمان می کنند اگر واقعیت فاش شود طرف مقابل را از دست خواهند داد و یا با واکنش شدیدی مواجه می شوند، به همین سبب تصمیم به پنهان کاری می گیرند.  به این موضوع توجه کنید که پنهان کاری به مرور زمان به دروغ تبدیل می شود و زمانی که حقیقت فاش شود، شرایط از کنترل خارج گردد.

چه مسائلی را نباید در ازدواج پنهان کرد؟     

 1. مسائل مالی: اصولا مسائل مالی از طرف آقایان پنهان می شود و به شخص مقابل گفته نمی شود وقتی که برای شروع زندگی اقدام می کنند وضعیت مالی خود را بازگو نمی کنند و اگر وضع مالی شخص رو به رو بهتر باشد این پنهان کاری ادامه پیدا می کند تا زمانی که وارد زندگی شوند این مخفی کاری ادامه پیدا می کند و وقتی وارد زندگی شدند این مسائل مالی که خیلی اهمیت دارد باعث تخریب رابطه می شود.

2. روابط جدی قبل از او: انسان هایی که قبل از او در زندگی حضور داشته اند و به صورت جدی باهم ارتباط داشتید جزو مواردی است که شریک زندگی شما باید در رابطه با آن اطلاع داشته باشد چون ممکن است شخص قبلی به طور خیلی اتفاقی در هر لحظه از زندگی شما حضور پیدا کند و همه چیز خراب شود.

3. بیماری خاص شما باید اگر بیماری جسمی و روحی دارید با طرف مقابل‌تان در میان بگذارید، او قرار است با شما زندگی کند و هر بیماری که در شما وجود دارد زندگی او را هم تحت تاثیر قرار می دهد پس او حق دارد که همه چیز را بداند .

4. مسائل جدی در رابطه با خانواده شما: مسائلی که در رابطه با خانوادتان هستند و زندگی شما را هم تحت تاثیر قرار می دهند باید حتما به شریک زندگی‌تان گفته شود و اجازه ندهید که بعدها این مسئله در زندگی مشترک شما مسئله ساز شود و رابطه‌تان را تحت تاثیر قرار دهد .

5. اخلاق و رفتار: اگر اخلاق خاصی دارید که خودتان می دانید شاید برای بعضی از افراد قابل هضم نمی باشد سعی نکنید آن را پنهان کنید و برای این که شخص مقابل‌تان را آزرده خاطر نکنید آن رفتار را انجام ندهید ، آن اخلاق جزوی از شماست و شاید برای مدتی کوتاه یا بلند آن را نشان ندهید ولی با گذشت زمان دیگر نمی توانید به پنهان کردنش ادامه دهید .

6. اعتیاد: اگر به ماده خاصی اعتیاد درید حتما باید آن را با همسرتان در میان بگذارید. اعتیاد مسئله ای نیست که بتوانید آن را برای همیشه پنهان کنید. شاید تصور کنید که می توانید بدون اطلاع از همسرتان اعتیادتان را ترک نمایی و کسی هم خبر دار نمی‌شود اما باید این را بدانید که ترک اعتیاد به هرگونه مواد مخدر مشکل است و نمی توانید بدون کمک دیگران و مشاوره از پس آن بربیایید. ترک خودسرانه موجب بازگشت به مصرف می شود و تمام زندگی مشترک و مسئولیت پذیری شما را درقبال همسرتان را تحت تاثیر قرار می دهد.

7. خیانت: مسئله این‌است که همیشه سعی برای پنهان کردن آن توسط فردی که انجامش داده وجود دارد. درصد تخریب رابطه شما بعد از خیانت بسیار زیاد است ولی توصیه می شود که آن را پنهان نکنید چون ضربه آن برای هر دو طرف بسیار زیاد است. اگر خیانت کردید و دیگر نمی خواهید آن را تکرار کنید به صورت کاملا منطقی آن را بیان کنید .

پیامد های دروغ و پنهان کاری چیست ؟

 • باعث جدایی و تمام شدن رابطه می شود: بعد از آشکار شدن پنهان کاری احتمال این که روابط ادامه پیدا کند خیلی کم است و در بیشتر موارد به جدایی می رسد.
 • ایجاد شک و بی اعتمادی: و اگر  رابطه بعد از پنهان کاری ادامه پیدا کند پس قطعا با بی اعتمادی همراه می شود و زن و شوهر دیگر نمی توانند به هم اطمینان کنند.
 • آسیب های روانی: شخصی که پنهان می کند فشار روانی بسیاری را متحمل می شود و مدام می ترسد که رازش فاش شده و رابطه اش با مشکل مواجه شود و ان ترس باعث آسیب های روانی می شود.
 • ایجاد احساسات منفی در فرد: شخص دیگر نمی تواند کسی را که بسیار دوست داشته دوست بدارد و احساسات بسیار منفی در او ایجاد می شود.
 • خیانت موردی است که پنهان می شود پس ممکن است که شخص مقابل هم برای تلافی این کار را انجام دهد اگر هم این کار برای تلافی نباشد شخص برای این که از پنهان کاری آزرده شده برای فرار از موقعیت خیانت می کند.

دلایل دروغ و پنهان کاری در ازدواج 

پنهان کاری دلایل مختلفی دارد که هیچ کدام توجیه خوبی برای این کار نیستند. شایع ترین دلایل دروغ و پنهان کاری در ازدواج به شرح زیر می باشد.

 1. بی اهمیت دانستن موضوع: ممکن است فرد پنهان کار موضوعی که اتفاق افتاده را مهم نداند و فکر نمی کند که ممکن است این موضوع آسیب رسان باشد. پس تصمیم می گیرد این موضوع را به همسر خود بازگو نکند و آن را پنهان می‌کند.
 2. وجود شخص سلطه گر در رابطه: اگر یکی از طرفین رابطه سلطه گر باشد فرد مقابل برای جلوگیری از این که مورد خشم یا قضاوت واقع شود، پنهان کاری می کند پس بهتر است زوجین دست از سلطه گری برداشته تا پنهان کاری دیگری را به دنبال نداشته باشد.
 3. ترس از دست دادن: در یک رابطه و زندگی مشترک طرفین به دلیل ترس از دست دادن طرف مقابل‌شان ممکن است دروغ بگویند و پنهان کاری کنند و برای جلوگیری از نابودی زندگی‌شان مسئله را بیان نکنند .
چه مسائلی را نباید در ازدواج پنهان کرد؟
 • دروغ و پنهان کاری در ازدواج: اگر پنهان کاری ادامه پیدا کند به جایی می رسد که دیگر فقط به بازگو نکردن واقعیت ختم نمی شود در صورتی که برای پوشاندن پنهان کاری  خود به دروغ رو بیاورید و واقعیت را پنهان کنید، همین طور مجبور می شوید دروغ های بیشتری بگویید. دروغ پیامدهای پنهان کاری را به صورت شدیدتری در خودش دارد به دلیل این که شما نه تنها واقعیت را نگفته اید بلکه آن را به صورت دیگری بیان کرده اید. در نتیجه این کار اشتباه تر است.
 • حل شدن کاذب به پنهان کاری: اگر شریک زندگی شما به این قضیه شک کرد که‌در حال پنهان کاری هستید برای او سوء تفاهمی ایجاد شده که نیاز به حلش دارید. برایش زمانی را اختصاص دهید و از او بپرسید که می خواهد چه چیزی را بداند اگر در آن مورد چیزی را پنهان نکرده اید برای او توضیح دهید که اشتباه می کند و آن طور که فکر می کند نیست. ولی اگر چیزی را پنهان کرده اید بهتر است واقعیت را بیان کنید.

راز پنهان شده را چگونه بازگو کنیم ؟

 1. به سرعت مسئله را بازگو نکنید: یکباره به سراغ اصل مطلب نروید و همه چیز را بیان نکنید به او بگویید که می خواهید موضوعی مهم را برای او توضیح دهید.
 2. مدعی نباشید: طوری رفتار نکنید که مسئله مهمی نیست و حق به جانب رفتار نکنید. و آمادگی عذرخواهی را داشته باشید.
 3. از نفر سوم استفاده کنید: اگر می خواهید رازی بزرگ را فاش کنید بهتر است یکی از دوستان مشترکتان حضور داشته باشد.
 4. در جای مناسب صحبت کنید: جاهای شلوغ را برای صحبت کردن به هیچ وجه انتخاب نکنید در جایی خلوت باشد که  قبلا هم به آنجا رفته اید و خاطرات خوبی را در آن مکان گذرانده اید.

برای جلوگیری از پنهان کاری چه کاری باید انجام دهید ؟

برای اینکه شخص مقابل تان چیزهایی را که پنهان کرده را به راحتی برای شما بازگو کند بهتر است که گوش شنوا داشته باشید و واکنش هایی نشان ندهید که اواز کار خود پشیمان شود و دیگر این کار را انجام ندهد جنبه شنیدن واقعیت را داشته باشید و با رفتار خود کاری کنید که همیشه واقعیت به شما گفته شود.

 • تاثیر خدمات روانشناسی بر پنهان کاری در ازدواج: دروغ و پنهان کاری حتی اگر پس از فاش شدن به جدایی نیز منجر نشود ، پیامدهای مخربی بر روی رابطه زناشویی می گذارد . که در این شرایط ضروری است که از یک روانشناس متخصص کمک بگیرید تا رابطه خود را دوباره بازسازی کنید .
 •  از سوی دیگر روانشناس به شما کمک می کند تا پنهان کارهایی که در زندگی مشترک خود داشته اید را هرچه سریع تر و با کمترین آسیب به همسر خود بگویید. مرکز مشاوره روانشناسی حامی هنر زندگی این امکان را مهیا کرده تا در هر کجا که هستید به صورت تلفنی از خدمات این مرکز با کیفیت عالی بهرمند شوید .

آخرین مطالب

درباره ما

مرکزمشاوره وخدمات روانشناسی شکیبا با مدیریت دکتر الهام شکرانه در سال1391 تاسیس شد.این مرکز با کادری مجرب در حوزه های مختلف روانشناسی ،مشاوره ،روان درمانی وخدمات تخصصی از جمله مشاوره قبل از ازدواج، زوج درمانی،مشاوره خانواده،مشاوره کودک و نوجوان ،فردی و…ارائه میدهد. بیشتر بدانید…

ارتباط با ما

آدرس :اصفهان، نجف آباد، بلوار شهید آیت جنوبی، مرکز مشاوره شکیبا،پلاک88

تلفن:03142646861

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه بعد از ظهر ساعت :15-19