لطفا صبر کنید ...

تکنیک های موفقیت در تحصیل

مطالعه برتر: یکی از عوامل ناکامی های تحصیلی روش نادرست مطالعه است. عوامل زیادی برای موفقیت در تحصیل وجود دارد که می توان از عوامل مهمی همچون در تحصیل وجود دارد که می توان عواملی مهمی همچون معلم ماهر و کارآزموده، تلاش و پشتکار و جدی بودن، محیط مناسب خانوادگی و…. نام برد.

 • مطالعه با درک بالا
 • موثرخوانی
 • مهارت های خواندنی

بسیاری از ناکامی ها (درتحصیل) به خاطر بد مطالعه کردن و ندانستن اصول و روش های مطالعه درست است.

 • در مطالعات خود باید تنوع ایجاد کرد باید ساعتی را صرف مطالعه نمود، نباید همه وقت را برای انجام یک کار صرف کرد. کمی مطالعه آزاد داشتن موثر می باشد. کمی تنوع به همان خوبی استراحت کردن است. اگر فعالیت های متنوعی داشته باشیم فکر کارآیی بالاتری دارد.
 • همیشه باید یادداشتی مهم به همراه داشت که از آن استفاده کرد.
 • در یادگرفتن مطالب نباید وسواس داشته باشیم.
 • خواندن مفید با قلم امکان پذیر می باشد باید در هنگام مطالعه کردن یاداشت کرد و یا با استفاده از ماژیک یا شبرنگ قسمت های مهم را رنگی کرد.
 • حتما هنگام مطالعه کردن باید خلاصه برداری انجام شود.
 • در حالی که مطالعه می کنید سوالاتی را طرح و پاسخ دهید.
 • وضو بگیرید و مطالعه کنید باعث شادابی جسم و روح انسان می شود.
 • خواندان دعای پیش از مطالعه مفید می باشد .
 • حتما قبل از مطالعه، پیش مطالعه داشته باشید حتی سطحی.
 • نوشتن نکات اساسی، یاداشت برداری، و مشخص کردن مطالب مهم بسیار مفید است.
 • مکان مطالعه، روشن بودن فضای مطالعه، هم باید به آن توجه کرد.
 • بهتر است طرح ها و برنامه های مطالعه خود را با دیگران در میان بگذاریم تا تلاش مان هم بیشتر شود برای انجام دادن آن.

آموختن تنظیم پاراگراف و سازماندهی پاراگراف 

 1. خواندن و نوشتن: یکی از مهمترین مهارت ها در آموزش دانشگاه است. قسمت عمده ای از دانش ما از طریق خواندن بدست می آید. خواندن برای اهداف مختلفی صورت می پذیرد برای بدست آوردن اطلاعات، درک مطلب، بدون نظر گرفتن هدف خواندن، شخص باید در ذهن خود این نکته را مدنظر داشته باشد که بین خواندن و نوشتن ارتباط نزدیکی وجود دارد. خواننده های موفق تر است که به ساختار زبان نوشتاری آگاه باشد. مهمترین عامل در فهم یک متن مهم تنظیم پاراگراف است.
 2. توضیح با مثال و تصویر: در این روش توضیحات ارائه شده با مثال و تصویر بیان می شود یا به آن سازماندهی ایده ها گفته می شود.
 3. علت و معلول: با توجه به جمله خوانده شده باید عت و معلول را مشخص کنیم برای درک بهتر.
 4. دسته بندی: تقسیم بندی موضاعات وسیع تر و تقسیم نه به چند دسته خیلی مفید می باشد.
 5. تشابه و تخالف: یکی دیگر از شیوه های سازماندهی مفاهیم تشابه بیان شباهت ها و تخالف: اختلاف ها و تضادها را بیان می کند که به عنوان یک شیوه از آن استفاده می شود.
تکنیک های موفقیت در تحصیل

6. ترکیبات: برای انتقال مفاهیم و به منظور ارتباط سودمندانه، این شیوه های سازمان دهی به عنوان ابزارهایی برای سهولت کار، کمک می کندبه این شیوه سازماندهی پاراگراف مرکب می گویند.

7. خواندن و فهمیدن: خواندن یک مهارت ضروری برای دانشجویان نه تنها به عنوان یک منبع دستیابی به اطلاعات، بلکه به عنوان یک فعالیت تلفنی می باشد. خواندن باید هراه با درک باشد وگرنه نتیجه ای نخواهد داشت. علاوه بر خواندن به همراه درک، خواندن باید همراه با سرعت باشد. خواننده ای که هر بار کلمه ای را به تنهایی می خواند و روی آن متمرکز می شود، یک کند خوان است.تندخوان دو تا چهار کلمه ولی کند خوان فقط یک کلمه می خواند. خواندن باید با درک منتهی شود و فهم باید با سرعت باشد به این منظور موارد زیر را باید رعایت کنند:

 1. سرعت تشخیص کلمه.
 2. سرعت درک معنای کلمه.
 3. سرعت درک جمله.
 4. سرعت فهم پاراگراف عبارت از: خواندن پاراگراف برای مفهوم اصلی یعنی گذرا خوانی، خواندن پاراگراف برای آگاهی های ویژه یعنی خواندن پژوهشی، خواندن پاراگراف برای جزئیات و درک مطلب(دقیق خوانی).
 5. سرعت درک مطلب متن.
 • سرعت تشخیص کلمه، قسمت اساسی جریان خواندن است. خوانده باید به اولین و آخرین حرف هر کلمه باید توجه کند.
 • سرعت درک کلمه: درک مطلب بدون این که خواننده کلمات مهم متن را بفهمد، میسر نخواهد شد.
 • سرعت درک مطلب: خواننده باید تشخیص کلمات، فهم معانی آنها و ترکیب آنها به منظور فهم معنای جمله را انجام دهد. فهم جمله مرحله دیگر به سوی درک متن بزرگتر است. در واقع، کلماتی به تنهایی دارای معانی ویژه ای نیستند معانی واقعی شان از متنی که در آن به کار می روند، بدست می آید.
 • شیوه سطحی خوانی: سطحی خوانی عملی قدم به قدم با طرز عمل معین است. خواننده باید بداند در جستجوی چه می باشد و چگونه اطلاعات را جستجو نماید.
 1. خواننده باید در سطحی خوانی هدف داشته باشد. چرا دارد می خواند و چه چیز را می خواند؟ در خواندن اگر هدف مشخص باشد. او می داند کجا را بخواند و به کجا نگاه کند و چه چیزی را جستجو کند در نتیجه خیلی سریعتر می خواند.
 2. خواننده باید به عنوان متن نگاه کند و در مورد معنی آن فکر کند و روی کلمات اصلی کم مکث کند.
 3. خواننده باید مقداری از پاراگراف را بخواند در بیشتر مواقع خواندن اولین و آخرین جمله هر پاراگرافی کافی است.
 4. او باید هدف نویسنده را در نوشته اش بفهمد.
 5. خواننده باید روی یافتن و پیگیری مفهوم اساسی نویسنده دقت داشته باشد. نباید به جزئیات مثل تاریخ های جزئی، لیست اسامی، شماره ها و اطلاعات توجه کرد.
 6. جمله را نباید کلمه به کلمه بخواند. اول باید کلمات کلیدی را بخواند و از بقیه سطحی رد شود.
تکنیک های موفقیت در تحصیل

خواندن پژوهشی: نوعی فن سریع خوانی است که برای تعیین اطلاعات مخصوصی نظیر تاریخ تولد، درجه حرارت، جایگاه و غیره بکار می رود. در این روش نیازی به خواندن همه سطرها نیست. ایتدا باید به عنوان پاراگراف نگاه کند بعد باید سطرها را فقط نگاه کند.

الهام شهریاری

موفقیت-1200x675.jpg
5 خرداد, 1401

تکنیک های موفقیت در تحصیل

مطالعه برتر: یکی از عوامل ناکامی های تحصیلی روش نادرست مطالعه است. عوامل زیادی برای موفقیت در تحصیل وجود دارد که می توان از عوامل مهمی همچون در تحصیل وجود دارد که می توان عواملی مهمی همچون معلم ماهر و کارآزموده، تلاش و پشتکار و جدی بودن، محیط مناسب خانوادگی و…. نام برد.

 • مطالعه با درک بالا
 • موثرخوانی
 • مهارت های خواندنی

بسیاری از ناکامی ها (درتحصیل) به خاطر بد مطالعه کردن و ندانستن اصول و روش های مطالعه درست است.

 • در مطالعات خود باید تنوع ایجاد کرد باید ساعتی را صرف مطالعه نمود، نباید همه وقت را برای انجام یک کار صرف کرد. کمی مطالعه آزاد داشتن موثر می باشد. کمی تنوع به همان خوبی استراحت کردن است. اگر فعالیت های متنوعی داشته باشیم فکر کارآیی بالاتری دارد.
 • همیشه باید یادداشتی مهم به همراه داشت که از آن استفاده کرد.
 • در یادگرفتن مطالب نباید وسواس داشته باشیم.
 • خواندن مفید با قلم امکان پذیر می باشد باید در هنگام مطالعه کردن یاداشت کرد و یا با استفاده از ماژیک یا شبرنگ قسمت های مهم را رنگی کرد.
 • حتما هنگام مطالعه کردن باید خلاصه برداری انجام شود.
 • در حالی که مطالعه می کنید سوالاتی را طرح و پاسخ دهید.
 • وضو بگیرید و مطالعه کنید باعث شادابی جسم و روح انسان می شود.
 • خواندان دعای پیش از مطالعه مفید می باشد .
 • حتما قبل از مطالعه، پیش مطالعه داشته باشید حتی سطحی.
 • نوشتن نکات اساسی، یاداشت برداری، و مشخص کردن مطالب مهم بسیار مفید است.
 • مکان مطالعه، روشن بودن فضای مطالعه، هم باید به آن توجه کرد.
 • بهتر است طرح ها و برنامه های مطالعه خود را با دیگران در میان بگذاریم تا تلاش مان هم بیشتر شود برای انجام دادن آن.

آموختن تنظیم پاراگراف و سازماندهی پاراگراف 

 1. خواندن و نوشتن: یکی از مهمترین مهارت ها در آموزش دانشگاه است. قسمت عمده ای از دانش ما از طریق خواندن بدست می آید. خواندن برای اهداف مختلفی صورت می پذیرد برای بدست آوردن اطلاعات، درک مطلب، بدون نظر گرفتن هدف خواندن، شخص باید در ذهن خود این نکته را مدنظر داشته باشد که بین خواندن و نوشتن ارتباط نزدیکی وجود دارد. خواننده های موفق تر است که به ساختار زبان نوشتاری آگاه باشد. مهمترین عامل در فهم یک متن مهم تنظیم پاراگراف است.
 2. توضیح با مثال و تصویر: در این روش توضیحات ارائه شده با مثال و تصویر بیان می شود یا به آن سازماندهی ایده ها گفته می شود.
 3. علت و معلول: با توجه به جمله خوانده شده باید عت و معلول را مشخص کنیم برای درک بهتر.
 4. دسته بندی: تقسیم بندی موضاعات وسیع تر و تقسیم نه به چند دسته خیلی مفید می باشد.
 5. تشابه و تخالف: یکی دیگر از شیوه های سازماندهی مفاهیم تشابه بیان شباهت ها و تخالف: اختلاف ها و تضادها را بیان می کند که به عنوان یک شیوه از آن استفاده می شود.
تکنیک های موفقیت در تحصیل

6. ترکیبات: برای انتقال مفاهیم و به منظور ارتباط سودمندانه، این شیوه های سازمان دهی به عنوان ابزارهایی برای سهولت کار، کمک می کندبه این شیوه سازماندهی پاراگراف مرکب می گویند.

7. خواندن و فهمیدن: خواندن یک مهارت ضروری برای دانشجویان نه تنها به عنوان یک منبع دستیابی به اطلاعات، بلکه به عنوان یک فعالیت تلفنی می باشد. خواندن باید هراه با درک باشد وگرنه نتیجه ای نخواهد داشت. علاوه بر خواندن به همراه درک، خواندن باید همراه با سرعت باشد. خواننده ای که هر بار کلمه ای را به تنهایی می خواند و روی آن متمرکز می شود، یک کند خوان است.تندخوان دو تا چهار کلمه ولی کند خوان فقط یک کلمه می خواند. خواندن باید با درک منتهی شود و فهم باید با سرعت باشد به این منظور موارد زیر را باید رعایت کنند:

 1. سرعت تشخیص کلمه.
 2. سرعت درک معنای کلمه.
 3. سرعت درک جمله.
 4. سرعت فهم پاراگراف عبارت از: خواندن پاراگراف برای مفهوم اصلی یعنی گذرا خوانی، خواندن پاراگراف برای آگاهی های ویژه یعنی خواندن پژوهشی، خواندن پاراگراف برای جزئیات و درک مطلب(دقیق خوانی).
 5. سرعت درک مطلب متن.
 • سرعت تشخیص کلمه، قسمت اساسی جریان خواندن است. خوانده باید به اولین و آخرین حرف هر کلمه باید توجه کند.
 • سرعت درک کلمه: درک مطلب بدون این که خواننده کلمات مهم متن را بفهمد، میسر نخواهد شد.
 • سرعت درک مطلب: خواننده باید تشخیص کلمات، فهم معانی آنها و ترکیب آنها به منظور فهم معنای جمله را انجام دهد. فهم جمله مرحله دیگر به سوی درک متن بزرگتر است. در واقع، کلماتی به تنهایی دارای معانی ویژه ای نیستند معانی واقعی شان از متنی که در آن به کار می روند، بدست می آید.
 • شیوه سطحی خوانی: سطحی خوانی عملی قدم به قدم با طرز عمل معین است. خواننده باید بداند در جستجوی چه می باشد و چگونه اطلاعات را جستجو نماید.
 1. خواننده باید در سطحی خوانی هدف داشته باشد. چرا دارد می خواند و چه چیز را می خواند؟ در خواندن اگر هدف مشخص باشد. او می داند کجا را بخواند و به کجا نگاه کند و چه چیزی را جستجو کند در نتیجه خیلی سریعتر می خواند.
 2. خواننده باید به عنوان متن نگاه کند و در مورد معنی آن فکر کند و روی کلمات اصلی کم مکث کند.
 3. خواننده باید مقداری از پاراگراف را بخواند در بیشتر مواقع خواندن اولین و آخرین جمله هر پاراگرافی کافی است.
 4. او باید هدف نویسنده را در نوشته اش بفهمد.
 5. خواننده باید روی یافتن و پیگیری مفهوم اساسی نویسنده دقت داشته باشد. نباید به جزئیات مثل تاریخ های جزئی، لیست اسامی، شماره ها و اطلاعات توجه کرد.
 6. جمله را نباید کلمه به کلمه بخواند. اول باید کلمات کلیدی را بخواند و از بقیه سطحی رد شود.
تکنیک های موفقیت در تحصیل

خواندن پژوهشی: نوعی فن سریع خوانی است که برای تعیین اطلاعات مخصوصی نظیر تاریخ تولد، درجه حرارت، جایگاه و غیره بکار می رود. در این روش نیازی به خواندن همه سطرها نیست. ایتدا باید به عنوان پاراگراف نگاه کند بعد باید سطرها را فقط نگاه کند.

الهام شهریاری


ضطراب-1200x675.jpg
15 اردیبهشت, 1401

رهایی از اضطراب امتحان

ماهیت اضطراب یک حالت هیجانی می باشد که همه ما در بیشتر موقعیت های زندگی دچار اضطراب می شویم و بخشی از آن طبیعی می باشد. همه ی دانش آموزان و دانشجویان در موقع امتحان مضطرب می شوند که بخشی از آن طبیعی می باشد. اضطراب در امتحان حتی مفید و سودمند هم می باشد زیرا باعث سطح انگیزشی، هوشیاری و تمرکز ذهن می شود و به افزایش سطح کارایی و بهبود عملکرد شخص کمک می کند.

ماهیت اضطراب یک حالت هیجانی می باشد. همه ما در بیشتر موقعیت های زندگی دچار اضطراب می شویم که بخشی از آن طبیعی می باشد. همه ی دانش آموزان و دانشجویان در موقع امتحان مضطرب می شوند که بخشی از آن طبیعی می باشد. اضطراب در امتحان حتی مفید و سودمند هم می باشد زیرا باعث سطح انگیزش، هوشیاری و تمرکز ذهن می شود و به افزایش سطح کارایی و بهبود عملکرد شخص کمک می کند.

سبب شناسی اضطراب امتحان

عوامل بسیاری همچون عوامل خانوادگی، شخصیتی، آموزشگاهی، شناختی و تحصیلی در آن موثر می باشد که به عوامل مهم آن می پردازیم.

1. عدم آگاهی کافی: یکی از عوامل مهم مضطرب بودن در امتحان آمادگی نداشتن برای امتحان است. این موضوع دلایل مختلفی می تواند داشته باشد به تعویق انداختن مطالعه تا ساعات قبل امتحان، با عجله درس خواندن عدم اطلاعات کافی از اینکه چه مطالبی را باید مطالعه کنیم.

2. عوامل آموزشگاهی: معلمان و آموزشگاه ها در ایجاد تشدید اضطراب امتحان نقش قابل توجهی دارند، معلمانی که تنها روش ارزیابی را امتحان گرفتن میدانند اضطراب زیادی در دانش آموزانی که امتحان دهندگان خوبی هم نیستند ایجاد می کنند.

3. تجربیات منفی قبلی: کسی که قبلا تجربه ناگواری در امتحانات داشته باشد یا عدم توانایی در پاسخ برخی امتحانات خاص مانند ریاضی را داشته است.

رهایی از اضطراب امتحان

4. عوامل شخصیتی: بعضی از افراد عموماً مضطرب هستند و آسیب پذیری بیشتری برای اضطراب امتحان دارند. افرادی که کمال گرا و انتقادگر و افرادی که نگاهی بدبینانه به آینده دارند، افرادی که از شکست هراس دارند برای اضطراب امتحان مستعدترند.

5. عوامل خانوادگی: برخی از عوامل خانوادگی مانند انتظارات بیش از حد والدین، تنبیه و سرزنش کردن و عدم استفاده از تشویق و تقویت و الگوی فرزند پروری خشک و غیرقابل انعطاف و اوضاع اجتماعی نامناسب از جمله این عوامل می باشد.

6. افکار منفی: در بسیاری از مواقع اضطراب امتحان ناشی از افکار منفی می باشد بخصوص در زمانی که شخص مطالعه کافی داشته و خود را کامل برای امتحان آماده کرده است افکار منفی ممکن است در عملکردهای قبلی در امتحانات، عملکرد سایر دوستان و همکلاسی ها، پیامدها و عواقب ناگوار ناشی از کارآیی ضعیف در امتحان می باشد.

7. سایر عوامل: گاهی اوقات در تشدید اضطراب نقش مهمی دارند که چندان هم مهم و مرتبط به نظر نمی رسد. عواملی همچون عدم حضور مستمر در کلاس، نداشتن دقت کافی در جلسات مطالعه، دشواری مطالب درسی، نوع امتحان، گم کردن یادداشت ها، وجود چند امتحان در یک روز، بیماری یا کسالت جسمی، نداشتن خواب کافی، دست پاچه شدن و نداشتن علاقه و انگیزه کافی برای تحصیل.

علایم و نشانه های اضطراب امتحان

• علائم شناختی: ناتوانی در سازمان دهی افکار، اشکال در تمرکز، افکار نگران کننده، مقایسه کردن خود با دیگران، احساس خالی بودن سر یا وقفه ذهنی و خودگویی های منفی قبل امتحان یا بعد امتحان یا در حین امتحان که در ذهن شخص می گذارد به عنوان نمونه: «من باید بالاترین نمره را بگیرم»، «هیچ سوالی را بلد نیستم»، «دارم خودم را گول می زنم».

• علائم عاطفی و هیجانی: جنبه های هیجانی اضطراب در امتحان شامل احساسات در ارتباط با موقعیت اضطراب زا است و این علائم عبارتند از: دلهره، یاس و خشم و ترس و غمگینی و احساس آسودگی به محض پایان یافت امتحان، گاه گریه کردن نیز به عنوان یک واکنش عاطفی در افراد دچار اضطراب امتحان دیده می شود.

• نشانه های رفتاری: همچون سایر حالات اضطرابی در اضطراب امتحان نیز برخی نشانه های رفتاری به چشم می خورد. بیقراری، بازی کردن با انگشتان، با سرعت قدم زدن، تنش حرکتی، لرزش و حتی سوء مصرف دارو و مواد و رفتارهایی که در نهایت نتیجه معکوس دارند.

رهایی از اضطراب امتحان

• علائم و نشانه های فیزیولوژیک: بدن انسان به لحاظ فیزیولوژیک به استرس و اضطراب امتحان پاسخ می دهد. علائم بدنی: تعریق، خشکی دهان، اسهال، تکرر ادرار، افزایش ضربان قلب، احساس گیجی، کوتاه شدن تنفس، خیس شدن کف دست ها، سردرد، تنش عضلانی، تهوع، استفراغ، احساس ضعف یا ازحال رفتن و لرزش.
• سایر علائم و نشانه ها: عملکرد ضعیف در امتحان با وجود فهم کامل مطالب در کلاس درس یا به هنگام مطالعه، بازخوانی مکرر سوالات امتحانی به منظور درک درست آنها، بدون جواب گذاشتن سوالات و به خاطر آوردن پاسخ ها بلافاصله پس از ترک جلسه امتحان از جمله مسائلی است که افراد دچار اضطراب امتحان می شوند.

چگونه خود را برای امتحان آماده کنیم؟

• توصیه های عمومی: در کلاس درس حضوری مستمر داشته باشید، حضورمنظم، مستمر و با آمادگی قبلی در کلاس بخشی از راهی است که در جهت آماده شده برای امتحان طی می کنید. در طی جلسات حضور در کلاس مشخص کنید که چه مطالبی را برای امتحان یاد بگیرید. تاریخ برگزاری امتحانات را به خاطر بسپارید و سعی کنید تا آن زمان مطالب حفظ کنید.

• از خواندن عجولانه دروس پرهیز کنید: تلاش شما برای اینکه مطالب تدریس شده در یک ترم را با عجله در روز قبل امتحان یادبگیرید، نتیجه زیادی در بر نخواهد داشت. روز یا شب امتحان زمانی نیست که بتوانید این همه مطلب را فرا گیرید. این کار شما را خسته می کند. طی برنامه ای دراز مدت خود را برای امتحان آماده کنید و حتی در طول ترم پیوسته با مطالب درسی در تماس باشید.

رهایی از اضطراب امتحان

• برای درس خواندن از روشی صحیح استفاده کنید: در موقعیتی مطالعه کنید که چیزی مانع تمرکزتان بر روی مطالب درسی نشود. سعی کنید خود را به موضوع مورد مطالعه علاقمند سازید تا همه توجه تان به آن باشد برای خواندن کتب درسی از یک الگوی مناسب نظیر روش SQ3R (بررسی سطحی، پرسش، مطالعه دقیق، جواب دادن درس به خود و دور کردن دروس) استفاده کنید.

• از کلیه منابع موجود که می توانند به یادگیری بهتر مطالب درسی کمک کنند استفاده کنید. اگر مطلبی را نمی فهمید آن را از استادتان یا افراد گروه مطالعه بپرسید. اگر مایل نیستید که سوالی را در کلاس بپرسید، استادتان را در طی ساعاتی که در دفتر کارش است ببنید و سوال خود را مطرح کنید. بیشتر معلمان از کنجکاوی شاگردان‌شان خوشحال می شوند.

• از استادتان بپرسید که سوالات از کدام بخش های کتاب و حاوی چه مطالبی است: تعداد سوالات ونوع امتحان (صحیح – غلط ، چند گزینه ای، جور کردنی یا تشریحی) را نیز جویا شوید.
• اولویت را در نظر داشته باشید: اگر درس مشکل دارید به گونه ای برنامه ریزی کنید که وقت بیشتری را به آن اختصاص دهید. اگر تشکیل خانواده داده اید در دوره ای که برای امتحانات آماده می شوید به آن ها بگوئید که روزهای سختی را در پیش رو دارید و اگر شاغل هستید برنامه سبک تری برای مطالعه روزانه تهیه کنید یا اینکه روزهای باقی مانده تا امتحان را مرخصی بگیرید.

• سوالات امتحانی طرح کنید و به آنها پاسخ دهید: برگزاری یک امتحان تمرینی به ویژه در روز قبل از امتحان و با شرایطی حتی المکان شبیه به امتحان واقعی اضطراب شما را کاهش می دهد.
• سوالات امتحانی ترم های قبل را مرور کنید و از استادتان بخواهید نمونه سوالات قبل را حتما به شما نشان دهد و اینطور با کم و کیف سوالات امتحانی آشنا می شوید.

الهام شهریاری


why-teenager-problam-appearance-1200x675.jpg
1 بهمن, 1400

چرا نوجوانان با قیافه و ظاهر خود مشکل دارند؟

چرا نوجوانان با قیافه و ظاهر خود مشکل دارند؟معمولا مشکل با قیافه در بلوغ با جوش‌ها، بزرگی بینی، تغییر صدا و رویش موهای زائد آغاز می‌شود. مشکل نوجوانان با ظاهرشان ریشه در عدم  اعتماد به نفس آن ها دارد و دلیل آرایش کردن در دختران کم سن هم همین مسئله می باشد که نیاز به رفع شدن دارد. اما چطور مشکل با قیافه در دوران بلوغ را در فرزند خویش بهبود ببخشیم؟

نوع واکنش هایی که والدین به بحران های مرتبط  با بلوغ فرزندان خود نشان می دهند از جمله عوامل بسیار موثر در میزان سازگاری نوجوانان و سلامت روان آن ها است. شما به فرزندان خود در دوران بلوغ کمک کنید تا به پذیرش واقع بینانه ای در خصوص ظاهر خود دست یابد و این مسئله برای وی یک بحران و مشکل جدی تبدیل نشود.

خونسرد باشید

اول از همه خوب است بدانید که به ندرت می توان نوجوانی را پیدا کرد که از ظاهر خودش کاملا راضی باشد. پس با دیدن نارضایتی فرزندتان و غر زدن هایش، از کوره در نروید. خونسردی خویش را حفظ کنید و بر خودتان مسلط باشید تا بتوانید برخورد مناسبی داشته باشید.والدین با رفتار صحیح خود باید اعتماد به نفس فرزندشان را افزایش دهند و در او الگوهای رفتاری مطلوب ایجاد نمایند.
خونسرد باشید
خونسرد باشید

فرزندتان را به صورت یک کل یکپارچه در نظر بگیرید

این که شما در جایگاه پدر یا مادر در خانواده خود برای چه چیزهایی ارزش قائل می شوید و در ازای چه چیزهایی به فرزندتان پاداش می دهید، در نوع شکل گیری باورهای فرزندتان و مقدار اعتماد به نفس وی بسیار تاثیر گذار است. در همین راستا بسیار اهمیت دارد که فرزندتان را به خاطر توانمندی ها و کارهایی که می تواند انجام دهد ترغیب نموده و وی را بر مبنای وی ظاهر و قیافه ای که دارد ارزش گذاری نکنید.
افتخار کردن به فرزندتان به خاطر تلاش‌ها و پشتکارهایی که در زندگی از خود نشان می‌دهد فارغ از نوع ظاهری که دارد به او کمک می‌کند تا از تمرکز افراطی در مورد قیافه خود دست بردارد و برای مسائل مهم‌تری در زندگی خود وقت بگذارد. شما می‌توانید با تربیت درست و داشتن برخوردهای مناسب این پیغام را به نوجوانتان برسانید که او را همان گونه که هست به صورت یک کل یکپارچه در نظر می‌گیرید و برای توانایی‌ها و علاقه‌مندی‌های او بیش از هر چیز ارزش قائل هستید.

الگوی مناسبی برای نوجوان باشید

نوجوانی دوره ای است که در طی آن افراد بیش از هر زمان دیگری از الگوهای زندگی خود پیروی می کنند و بخاطر علاقه ای که به آن ها دارند به تقلید از آن هاروی می آورند در این بین لازم است که شما بتوانید در جایگاه والدین الگوی مثبت و سازنده ای برای فرزند خویش در دوران بلوغ باشید. سعی کنید تا به طور  معتدل و معمول به ظاهر و قیافه خویش بپردازید. 
والدینی که به طور کل هیچ اهمیتی به ظاهر خویش نمی دهند، نمی توانند درکی از کمال طلبی فرزندشان در دوران بلوغ داشته باشند. علاوه بر این اگر پدر و مادر خود هم به طور افراطی دائما درگیر قیافه و ظاهر خود باشند، نمی توانند به درستی به فرزندشان بیاموزند که ارزش های جدی تری را در زندگی خود دنبال کنند.
الگوی مناسب برای فرزندان
الگوی مناسب برای فرزندان

خودباوری اش را تقویت کنید

در این دوران، والدین برای اینکه اجازه ندهند برنامه های تلویزیونی، سینما، مجلات و اظهار نظر افراد دیگر بر روی فرزندان شان اثر بگذارد، باید خودباوری را در آن ها تقویت کنند و به فرزندان خود بگویند که باید خودش را از لحاظ درونی و ظاهری دوست داشته باشد تا بتواند اعتماد به نفس خود را باز یابد و حرف افراد دیگر در مورد تغییرات ظاهری اش او را ناراحت نکند.

نوجوان را تحسین کنید

دوران نوجوانی سبب می شود فرزند شما بر نقاط ضعف ظاهری خویش متمرکز شود. شما می توانید در جهت عکس حرکت کنید. ویژگی ها و جذابیت های ظاهری فرزندتان را ببینید و آن ها را تحسین کنید. این کار به فرزند شما کمک می کند تا نگاهش متعادل تر شود و نکات مثبت ظاهری اش را هم ببینید.
تحسین کردن نوجوانان
تحسین کردن نوجوانان

افزایش عزت نفس نوجوانان

برای اینکه اعتماد به نفس فرزند نوجوان خود را بالا ببریم باید رفتار صحیحی با او داشته باشیم که برخی از آن ها را در زیر آورده ایم.

 •  برای او موقعیت هایی ایجاد کنید که در آن بتواند موفقیت به دست آورد .
 •  در اجرای قواعد و قوانین خانواده قاطع و باثبات باشید تا او نیز در زندگی خود اینگونه عمل کند و دچار دوگانگی نشود.
 •  نقطه ضعف فرزندتان را به رخش نکشید.
 •  از بکارگیری عبارات تحقیر آمیز خودداری کنید.
 • به طرز فکر و عقاید فرزندتان احترام بگذارید.
 •  به شخصیت او احترام قائل شوید و برای انتقاد از او فقط از رفتاراشتباهش صحبت کنید نه کل شخصیتش.
 •  اورا با همسالانش مقایسه نکنید.

اعتیاد-در-نوجوانان-2.gif
26 دی, 1400

ارتباط مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی با گرایش به مصرف مواد در نوجوانان(اعتیاد در نوجوانان زیر18سال)

اعتیاد در نوجوانان زیر 18سال به عنوان یکی از معضلات بسیار جدی محسوب می شود که منجر به آسیب ها و پیامدهای مختلف جسمانی، اجتماعی و تحصیلی می شود. در پژوهشی که دانش آموزان 30 کشور اروپایی را شامل می شد، حدود 50 درصد دانش آموزان بیش از 40 بار مصرف الکل داشتند و بعد از الکل شایع ترین ماده مصرف،حشیش بوده است.مطالعه دیگری بر روی دانش آموزان 12-17 ساله در استرالیا نشان داده است که شایع ترین ماده مورد مصرف حشیش است که 25 درصد دانش آموزان حداقل یکبار آن را مصرف کرده بودند.درکشورما به علت محدودیت قنونی و شرعی و بازداری ها و رفتارهای مخفیانه نوجوانان، اطلاعات دقیق و جامعی وجود ندارد.

آیت للهی و همکاران بیان داشتند که دانش آموزان شیرازی 32 درصد مصرف الکل و2/2 درصد مصرف روان گردان را تجربه کرده اند.در پژوهشی دانش آموزان دبیرستانی در رشت 3/18 درصد مصرف سیگار، 6/12 درصد مصرف الکل، 4/1 درصد مصرف تریاک، 7/0 درصد اکستازی و3/0 درصد هیرویین را گزارش کرده اند. با توجه به میزان مصرف قایل توجه مواد در نوجوانان، بررسی متغیر های روانشناختی مرتبط با آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که در این پژوهش خود کارآمدی و مهارت های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرند.

طی چند دهه ی گذشته، ارائه دهندگان نظریه های مختلف تلاش کرده اند تا علل گرایش به اعتیاد در نوجوانان زیر 18سال به سوی مواد را به روشنی بیان کنند. این نظریه ها طیف گسترده ای از عوامل زمینه ساز ژنتیکی، روانشناختی، خانوادگی و اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند. موثرترین رویکرد های مبتنی  بر پژوهش برای پیشگیری از سو مصرف مواد در نوجوانان از نظریه های روانی اجتماعی نشات گرفته اند و عمدتا بر عوامل خطرساز و حفاظت کننده روانی اجتماعی که موجب شروع مصرف اولیه مواد می شوند، تاکید می نماید. براساس رویکرد تقویت توانایی، سوء مصرف مواد به عنوان رفتار اجتماعی آموخته شده تلقی می شود که نتیجه تعامل عوامل فردی و اجتماعی است.

این رویکرد معتقد است که نوجوانان دارای مهارت های اجتماعی و فردی ضعیف، نه تنها در برابر عوامل مشوق مواد آسیب  پذیر هستند، بلکه تمایل دارند از مصرف مواد به عنوان جایگزینی برای راهبردهای مقابله ای سازش یافته استفاده نمایند.

مهارت های اجتماعی یکی از متغیرهایی هستند که با نگرش به اعتیاد در نوجوانان زیر 18سال رابطه دارد. این مهارت ها رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری و اجتماعی افراد هستند.

بوتوین معتقد است که نوجوانان دارای مهارت های اجتماعی ضعیف، گرایش به مصرف مواد دارند.باقری، منشئ و سموعی، بوتوین و همکاران و امام هادی و جلیلوند نشان دادند که آموزش های مهارت های زندگی در تغییر نگرش و نسبت به مواد بهترین تاثیر را دارد. محمدخانی و همکاران در پژوهشی بر روی 480 نوجوان شهر تهران نشان دادند که متغیرهای بازخورد نسبت به مصرف مواد، مهارت های خود مهاری گری و احساس کنترل درونی به طورمستقیم و غیر مستقیم از طریق توانمندی های اجتماعی بر مصرف مواد در نوجوانان در معرض خطر تاثیر می گذارد.

قاسم زاده، شهر آرای و مرادی با بررسی نوجوانان دبیرستانی  شهر تهران نشان دادند که بین دختران معتاد به اینترنت و غیر معتاد در مولفه های رفتار نوع دوستانه، ترس از رابطه با همسالان و برتری طلبی مهارت های اجتاعی تفاوت وجود ندارد، ولی نوجوانان دختر معتاد نسبت به همتایان غیر معتاد رفتارهای اجتماعی نامناسب بیشتری را نشان داده اند و میزان سرکشی آنها نیز از کاربران معمولی بیشتراست.

خود کارآمدی (self-efficacy) یکی دیگر از متغیرهایی است که با نگرش به مصرف مواد ارتباط دارد و شامل قضاوت های فرد در مورد توانایی ها، ظرفیت ها و قابلیت هایش برای انجام تکالیف خاص است. در نظام بندورا، خود کار آمدی به احساس های شایستگی، کفایت وقابلیت در کنار آمدن با زندگی اطلاق می شود.

 

 
 

مهدی پورکرد

مشاور خانواده ، ازدواج و اعتیاد


momogir.jpg
3 دی, 1400

خصوصیات شخصیتی دانش آموزان با مادران شاغل و غیرشاغل

شخصیت انسان از ابتدای تولد تا خاتمه عمر در حالت کامل است، گرچه پایه های اصلی شخصیت انسان در سنین کودکی پی ریزی می‌شود وشخص، خصوصیاتی همچون رنگ پوست، شکل استخوان بندی و غیره را از والدین به ارث می‌برد، اما عوامل محیطی و اجتماعی هم در شکل گیری و تکامل شخصیت تاثیر به سزایی دارند. 

خانواده و والدین پایه گذار شخصیت، ارزش ها و معیارهای افراد است و نقش مهمی در تعیین سرنوشت، سبک و خط مشی آینده آن ها دارد، به همین دلیل هرگونه تغییری که در فرآیند خانواده پدید آید ممکن است تاثیر مخربی در روحیه افراد به جا بگذارد و موجبات انحراف او را از قوانین و مقررات پسندیده ی جامعه فراهم آورد. یکی از موضوعاتی که ممکن است فرآیند خانواده را تحت تاثیر قرار دهد، مساله اشتغال مادران است.

بحث درباره ی اثر اشتغال مادر بر فرزندان با اختلاف نظرهای بسیاری همراه است. دیدگاه های مخالف و موافق بسیاری در این باره مطرح شده و با گذشت زمان، نظرات از پژوهش های جدید اثر پذیرفته اند. برخی عقیده دارند اشتغال مادر تاثیر مثبتی بر تربیت فرزندان و قشر زنان جامعه به همراه دارد و حس اعتماد به نفس، استقلال و قدرت تصمیم گیری را در آن‌ها تقویت می کند و سبب روحیه مثبت و سازنده تر و انگیزش بیشتر در آن ها می شود.

هافمن معتقد است فرزندان مادران شاغل در مقایسه با فرزندان مادران خانه دار، اغلب از سازگاری شخصیتی و اجتماعی بهتری بهره مند هستند. گرشاو معتقد است فرزندان مادران شاغل نگرش کلیشه ای جنسی کمتری دارند، اهداف بالاتری برای خود متصور هستند و کنترل بیشتری بر محیط دارند. رینولدز و همکاران معتقد هستند اشتغال مادر سبب می‌شود مادران قادر به ارائه خدمات بیشتری برای فرزندان خود به ویژه در زمینه مراقبت های بهداشتی، تغذیه و
فرصت های آموزشی داشته باشند.

اسورت منت دریافت فرزندان مادران شاغل نمرات هوش بالاتر و پیشرفت تحصیلی بیشتری در دبیرستان دارند و احساس فشار روانی کمتری می کنند، او معتقد بود نحوه ارتباط صحیح مادران شاغل با فرزندانشان در سنین نوجوانی باعث ایجاد پیوند نزدیک بین آن‌ها می شود که ارتباط والد-فرزند را به ویژه در مقطع دبیرستان و سال های پس از آن آسان تر می کند و این توجه و ارزش های اخلاقی که نوجوانان در این سنین دریافت می کنند و به آنها در راه تشخیص جهت صحیح در سنین بزرگسالی کمک می کند.

همچنین داکتوریچاردز در پژوهشی نشان دادند شدت نیازهای شهرت و شناخته شدن و جلب توجه در فرزندان مادران خانه دار به طور معناداری بیشتر از فرزندان مادران شاغل است.

هاستون و آرونسون معتقد هستند مدت زمانی که مادر با کودک سپری می کند، عامل تعیین کننده برای ایجاد روابط قوی مادر-کودک نیست، بلکه مساله مهم در این زمینه کیفیت این تعامل است. آن ها معتقد هستند مادران شاغل با آن که کار می کنند بیش از آنچه انتظار می رود برای کودک شان وقت صرف می کنند، آن ها با کاستن از اوقات فراغت، فعالیت های شخصی، خواب و کارهای خانه وقت بیشتری را به فرزندان شان اختصاص می دهند. در همین راستا هندرسون معتقد است فرزندان مادران شاغل همیشه تحت الشعاع کارهای بیرون از خانه مادر قرار نمی گیرند و شاید مادران شاغل زمان بیشتری را برای گذراندن با فرزندان شان نسبت به زنان اختصاص دهند.

این درحالی است که پژوهشگران دیگر اعتقاد دارند اشتغال مادران در خارج از خانه سبب می شود فرزندان از تابش پرتو وجود مادر محروم شده و حیات عاطفی آن ها نامتعادل شود.آن ها معتقدند افزایش برنامه کاری زنان، اشتیاق و تمایل آنان به فعالیت های شغلی سبب می شود تا شادابی و انرژی خود را که بایستی به زندگی خانوادگی اختصاص دهند، محدود سازند و در نتیجه کیفیت زندگی خانوادگی آن ها تحت تاثیر قرار گیرد.ا


درباره ما

مرکزمشاوره وخدمات روانشناسی شکیبا با مدیریت دکتر الهام شکرانه در سال1391 تاسیس شد.این مرکز با کادری مجرب در حوزه های مختلف روانشناسی ،مشاوره ،روان درمانی وخدمات تخصصی از جمله مشاوره قبل از ازدواج، زوج درمانی،مشاوره خانواده،مشاوره کودک و نوجوان ،فردی و…ارائه میدهد. بیشتر بدانید…

ارتباط با ما

آدرس :اصفهان، نجف آباد، بلوار شهید آیت جنوبی، مرکز مشاوره شکیبا،پلاک88

تلفن:03142646861

ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه بعد از ظهر ساعت :15-19